30 mai 2008

Pactul pentru Bucuresti
Bucuresti,
Mai 2008

Noi, organizatiile semnatare, preocupate de dezvoltarea durabila a Capitalei, propunem candidatilor la Primariile Generala si de Sectoare sa semneze si sa-si asume, impreuna cu partidele din care fac parte, urmatorul:


Pact pentru Bucuresti


In viziunea noastra, acest document reprezinta o platforma de masuri minimale pentru o dezvoltare urbana fireasca a Capitalei, masuri care pot fi duse la indeplinire prin consens inter-partinic si care trebuiesc promovate simultan la doua nivele:
(i) direct, prin decizie administrativa a autoritatii locale, de catre cei care vor câstiga alegerile;
(ii) indirect, prin sustinere in Parlament, in virtutea asumarii de catre intreaga echipa de partid a prezentului Pact, atunci când masura respectiva presupune – sau se consolideaza prin schimbari de natura legislativa.

Organizatiile semnatare cheama cetatenii interesati de soarta Bucurestiului sa urmareasca daca oamenii care le vor cere votul sunt dispusi sa-si asume un program de crestere a transparentei si a calitatii guvernarii in capitala României.

Miercuri, 28 mai ora 12.00 vom face public numele candidatilor care au semnat si care s-au angajat astfel sa il puna in practica, precum si a celor care nu au semnat PACTUL PENTRU Bucuresti.

Invitam candidatii si partidele sa se angajeze, prin semnarea Pactului, ca vor face public, la fiecare 6 luni, un raport asupra indeplinirii masurilor prevazute in Pact, in cazul in care vor fi alesi (in cazul partidelor un raport asupra felului in care consilierii lor locali au indeplinit masurile convenite in Pact).

Alianta Civica
Agentia pentru Monitorizarea Presei – Active Watch
Asociatia ALMA-RO
Asociatia Bate Saua sa Priceapa Iapa
Asociatia Bucuresti
Asociatia Collage City. Arta. Arhitectura
Asociatia Culturala Goodartofnoon
Asociatia Eco – Assist
Asociatia Greenitiative
Asociatia Investitorilor din Centrul Istoric (AICI)
Asociatia Komunitas
Asociatia pentru Arheologie Industriala
Asociatia pentru Conservarea Ariilor Protejate Biocultural “Salvati Vama Veche”
Asociatia pentru Tranzitia Urbana (ATU)
Asociatia Rhabillage (Case care Plâng)
Asociatia RPER – Rencontres du Patrimoine Europe - Roumanie
Asociatia Salvati Bucurestiul
Asociatia Sighisoara Durabila
Asociatia Studentilor si Doctoranzilor Români din Franta - ADERF
Asociatia Terra Ecologica
Fundatia Academia Civica
Fundatia Eco-Civica
Fundatia Pro Patrimonio
Grupul pentru Dialog Social (GDS)
Grupul Arhiterra
Grupul Militia Spirituala
Ordinul Arhitectilor din Romania - OAR
Societatea Academica din România - SAR
Uniunea Arhitectilor din Romania - UAR
Viitor Plus – Asociatia pentru Dezvoltare Durabila


PACTUL PENTRU Bucuresti
pentru mandatul 2008-2012

A. Strategia Bucurestiului
In ultimii ani, Bucurestiul, ca toate orasele mari din România, s-a transformat enorm, dar numai ca rezultat al unor actiuni bazate pe interese punctuale, individuale. E nevoie de analize care sa identifice valorile ce dau identitate orasului. E nevoie de un plan coerent de dezvoltare, cu obiective ce tin de interesele comune ale locuitorilor, bazat pe analize multi-criteriale si inter-disciplinare si pe participarea actorilor urbani (locuitori, investitori, organizatii non-guvernamentale, specialisti, institutii publice si private) pentru o mediere armonioasa intre interesele prezentului si ale viitorului.

1. Se vor realiza, conform uzantelor internationale[i], o Strategie de Dezvoltare a Bucurestiului si, in baza acesteia, actualizarea Planului Urbanistic General (PUG)[ii] .
Termen: 1 iunie 2010.
Decizia de dezvoltare urbanistica se va unifica la nivelul Primariei Generale a Municipiului[iii].

2. Se va urgenta procesul de retrocedare a proprietatilor[iv] pentru acele dosare care nu implica alte institutii, cum sunt instantele judecatoresti.
Termen:1 iunie 2012 pentru finalizarea dosarelor care tin exclusiv de competenta comisiei PMB.

In procesul de retrocedare, pentru bunurile imobile care sunt de interes public (parcuri, baze sportive, scoli, gradinite, gadini zoologice, maluri de ape, strazi, etc.) se vor face exproprieri pentru cauza de utilitate publica si Primaria Generala, va prevedea fonduri in bugetul local.

3. Se vor crea rezerve teritoriale ale Municipiului Bucuresti[v].

B. Urbanism
Sensul urbanismului este armonizarea interesului colectiv cu cel individual. Nu mai exista urbanism daca, asa cum se intâmpla in România, investitorii privati isi pot comanda PUZ-uri pe zone mari sau mici – sau, absurd, pe o singura parcela – fara consultarea vecinilor. O data aprobate aceste documentatii, cu derogare de la PUG, ele schimba complet profilul zonei, modificând parametri esentiali precum regimul de inaltime sau indicatorii de ocupare si coeficientii de utilizare a terenului, fara ca cei din jur sa afle sau sa aiba un cuvânt de spus. Coerenta urbanistica a Bucurestiului a fost distrusa de cele peste 1.000 de PUZ-uri de acest fel aprobate in ultimii ani, la presiunea intereselor private.

4. Se va stopa actuala practica scandaloasa si unica in Europa a "urbanismului privat contra cost" intâi prin decizie administrativa locala (respingerea propunerilor private de PUZ derogatoriu) si apoi prin sustinerea amendarii legii 350.

Planurile Urbanistice Zonale – PUZ care modifica reglementarile de urbanism vor fi initiate doar de PMB, printr-o procedura conforma cu uzantele internationale (concurs de solutie pentru caietul de sarcini, transparenta, participarea publicului). [vi]

Exceptia de la aceasta regula este posibila doar pentru persoanele fizice sau juridice care propun printr-un memoriu adresat PMB initierea de PUZ-uri de planificare detaliata (planificare operationala) a dezvoltarii unei zone, numai pentru parcelele ce sunt proprietatea lor si numai cu conditia respectarii regulilor prevazute de PUG (in special a prevederilor legate de inaltime maxima admisa si CUT). [vii]

5. Certificatul de Urbanism (CU) se va rezuma la a fi un act de informare si nu va mai trimite la initierea unui PUZ[viii].
6. Orice lucrare de arhitectura, urbanism sau arta publica ce implica fonduri, terenuri si imobile aflate in proprietatea sau in administrarea autoritatilor publice se va face prin concurs de solutii [ix].
7. Indiferent de regimul juridic, Primariile de Sector vor pune in aplicare masuri de desfiintare a constructiilor sau a elementelor de constructie ilegale (vor recupera din amenzi costurile de demolare), si nu vor mai folosi procedura “intrarii in legalitate” [x].
8. Se va interzice afisajul publicitar pe peretii exteriori ai cladirilor.

9. Se vor restructura directiile de urbanism de la Primaria Generala si de la primariile de sector pentru o re-internalizare a activitatii de avizare de urbanism si pentru responsabilizarea administratiei locale. (In prezent se face o falsa externalizare a acestei activitati prin transferul responsabilitatii la nivelul unor comisii consultative si nu al aparatului tehnic al institutiei publice)
In raport cu cerintele mari de dezvoltare urbana a orasului si pentru cresterea eficientei activitatii compartimentelor de urbanism din Primaria Generala si primariile de sector se va dimensiona corespunzator personalul. Pentru o mai buna pregatire profesionala a angajatilor din serviciile directiilor de urbanism, se vor face verificari riguroase a competentelor si se vor cere specializari (programe post-universitare, cursuri de formare continua etc.).

10. Se vor stabili proceduri riguroase si transparente de analiza a documentatiilor de urbanism si a proiectelor pentru autorizatia de constructie in cadrul departamentelor de specialitate ale primariilor. Se va face o precizare clara a competentelor compartimentelor de specialitate ale administratiei locale in raport cu cele ale comisiilor tehnice consultative.

11. Membrii Consiliilor Locale si Primarii se obliga sa respecte avizul consultativ al Comisiilor Tehnice si sa nu aprobe documentatii de urbanism care nu au acest aviz.

12. Membrii Comisiilor Tehnice vor respecta constrângerile ce deriva din evitarea conflictului de interese[xi].
13. Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului a PMB isi va diversifica competentele[xii] si va functiona dupa un regulament.
14. Se va face o reevaluare a rolului si activitatii comisiilor tehnice consultative care nu vor mai aviza proiecte punctuale pe baza a ceea ce vad intr-o prezentare de câteva minute, ci vor analiza problemele cheie ale dezvoltarii orasului si vor evalua proiecte importante, pe baza unor rapoarte tehnice intocmite de compartimentele de specialitate ale primariilor (inclusiv proiecte pentru autorizatii de constructie in zona centrala, in zone protejate, in zone care au facut obiectul unui Plan Urbanistic Zonal)
Termen: decembrie 2008.

15. Va fi refunctionalizat Centrul de Planificare Urbana [xiii] de pe lânga Primaria Municipiului Bucuresti astfel incât sa devina un centru de reflexie unde sa fie pregatite si elaborate strategii de dezvoltare, programe de dezvoltare, planuri operationale, masuri, unde sa fie fundamentate politicile urbane ale orasului.
Termen: decembrie 2008.


C. Transport[xiv]
16. Se va crea un sistem de transport in comun unitar pentru transport subteran si pentru cel de suprafata, care sa valorifice infrastructura feroviara existenta si care sa permita utilizatorilor sa aiba un singur fel de bilet sau abonament pentru transportul in comun.
17. Se va acorda prioritate pentru extinderea metroului catre cartierele de blocuri cu densitate mare de locuitori si extinderea consistenta a sistemului de culoare dedicate pentru autobuze si troleibuze.
18. Toate liniile de transport sa aiba un orar afisat si respectat.
Termen: 1 iunie 2010
19. Se va extinde si eficientiza sisteme care incurajeaza deplasarea ne-motorizata: piste si rastere pentru biciclisti, drumuri verzi si trasee pietonale.
20. Se vor respecta prevederile legale pentru accesibilitatea carucioarelor pentru persoanele cu dizabilitati, carucioare pentru copii in toate cladirile publice, pentru cladirile de utilitate publica si la toate statiile de metrou.
21. Parcarea ne-rezidentilor in zona centrala va fi taxata si limitata in timp[xv].
22. Se vor construi parcaje cu tarif diferentiat pe cele doua inele de circulatie ale orasului (mai ieftin pe inelul exterior).
23. Contractele de administrare si de colectare a taxelor pentru locurile de parcare pe domeniul public vor fi atribuite exclusiv prin licitatie publica anuala fara posibilitate de prelungire automata si se va interzice categoric prin contract sub-inchirierea locurilor de parcare.
24. Se vor construi si amenaja parcaje pentru acele functiuni care atrag public numeros (comert, servicii) si care au fost autorizate inainte de HGMB 66 din 2006 prin care se cere asigurarea numarului necesar de locuri de parcare la interiorul parcelei.
25. Pana la aprobarea unui Plan de dezvoltare a retelei comerciale ca parte din Strategia de Dezvoltare si respectiv din Planul Urbanistic General, se vor aviza constructii comerciale de mari dimensiuni numai cu respectarea HG 1454 din 2004[xvi], si se vor impune conditii de conformare a cladirilor in relatie cu contextul in care se amplaseaza[xvii].


D. Spatii verzi si baze sportive
26. Vor fi interzise constructiile de restaurante si terase in parcuri pe mai mult de 2% din suprafata totala a parcului, scuarului, gradinii publice.

27. Vor fi interzise panourile publicitare pe spatiile verzi.

28. Nu se va schimba destinatia spatiilor verzi.

29. Nu se vor instraina terenurile aferente scolilor si liceelor.

30. Nu se vor concesiona sau vinde si se vor reabilita bazele sportive aflate in stare de parasire, prin parteneriat cu guvernul pentru cele aflate in proprietatea Statului[xviii]..

31. Se vor crea noi spatii verzi[xix]. Pâna in iunie 2012 Bucurestiul trebuie sa aiba 26mp de spatiu verde pe cap de locuitor si fiecare locuitor sa poata ajunge la un parc sau o gradina publica in 15 minute de mers pe jos.

32. Se va inventaria fondul verde in termen de un an, iar apoi vor fi monitorizate continuu starea si a operatiunile care se fac asupra acestuia[xx].

33. Se vor planta 600.000 arbori de aliniament.

34. Autoritatea publica locala se va auto-sesiza pentru situatiile de poluare si va aplica amenzi drastice.


E. Patrimoniu istoric[xxi]
Se poate constata lipsa unei dimensiuni fundamentale a politicii urbane: protectia si reabilitarea monumentelor istorice si a zonelor urbane cu valoare de patrimoniu. Chiar daca teoretic exista reglementari privind valorile de patrimoniu, cât timp aceste reglementari pot fi modificate prin PUZ-uri sau prin proceduri de de-clasare a monumentelor, eficienta reglementarilor este practic nula.

35. Prin Hotarire a CGMB, se va re-vota reglementarea de urbanism “PUZ Zone Protejate”[xxii] ca fiind ultima reglementare in vigoare astfel incât sa se respecte aceste reglementari acolo unde nu s-au acordat inca autorizatii de constructie. Pe perioada mandatului 2008-2012, nu se vor aproba Planuri Urbanistice Zonale care sa modifice aceasta reglementare urbanistica.
Termen: 1 octombrie 2008.
36. Se va inventaria fondul de imobile cu valoare arhitecturala care nu sunt monumente istorice. Ele se vor clasifica prin Hotarâre a CGMB[xxiii]. Se vor interzice demolarile in Zonele Protejate si in Zona Centrala pâna la terminarea inventarierii pentru fiecare din ele[xxiv].
37. Se va propune un program specific de protectie si reabilitare a monumentelor istorice[xxv] si a zonelor protejate.
Termen: 1 iunie 2009[xxvi].

38. Se va crea o structura in cadrul PMB[xxvii] pentru sprijinul proprietarilor de cladiri cu valoare de patrimoniu.
Termen: 1 ianuarie 2009

39. Se va institui un sistem de amenzi drastice pentru proprietarii de imobile protejate care le provoaca sau le permit degradarea. Pentru a avea o protectie reala a cladirilor clasate, sunt necesare si masuri in etape, la intervale precise, cu masuri coercitive in crescendo, mergând pâna la expropriere

F. Transparenta decizionala
40. Se va garanta transparenta dezbaterilor pentru toate proiectele de acte normative ale Consiliilor Locale de la Primaria Generala si de la Primariile de Sector[xxviii]; si cu precadere procesul de decizie in privinta investitiilor, a achizitiilor publice, a concesiunilor si a parteneriatelor public-privat[xxix].
41. In vederea transparentizarii mecanismelor institutionale de plângere administrativa, autoritatile publice locale se angajeaza sa faca publice deciziile de sanctionare a functionarilor publici si a angajatilor contractuali din subordine
42. Se va adopta de catre CGMB “Cartea alba a consultarii cetatenilor”, care va stabili principiile si metodologia de informare si consultare a populatiei pentru diverse tipuri de hotarâri si proiecte ale CGMB si CL de sector [xxx]. Termen: 1 iunie 2009

43. Pentru orice contract semnat de o autoritate publica locala trebuie sa fie facute publice majorarile de costuri pentru valoarea totala a investitiei daca acestea depasesc cu 15% inflatia [xxxi].
44. Intr-un an de zile se va crea un Birou de Informare la PMB care sa puna din oficiu la dispozitia publicului toate documentele de urbanism aprobate in ultimii zece ani si pe cele in curs de aprobare[xxxii].
45. Anunturile pentru toate initiativele de urbanism, constructii si demolari se vor afisa in zonele in care urmeaza sa fie operate cât si in biroul de informare, cu cel putin doua luni inainte de discutarea lor in Consiliul Local[xxxiii].
46. Votul individual al tuturor membrilor din Comisiile Tehnice se va consemna in scris, iar procesul verbal se va face public integral imediat dupa sedinta.

G. Schimbari de natura legislativa
47. Partidele semnatare se angajeaza sa sustina in Parlament amendamentele legislative presupuse de masurile propuse mai sus, si in special:
· Amendarea prevederilor legii 350 a urbanismului care genereaza situatii de urbanism derogatoriu[xxxiv]. Termen: 30 iunie 2008.
· Eficientizarea legislatiei in privinta protectiei monumentelor[xxxv]. Partidele se angajeaza sa introduca in Legea 422 privind protectia monumentelor istorice categoria de “imobil cu valoare arhitecturala, nedemolabil”.
· Aprobarea de catre Camera Deputatilor a OUG 114/2007 privind interzicerea schimbarii destinatiei spatiilor verzi. Termen: 30 iunie 2008.
· Aprobarea de catre Camera Deputatilor a Legii 24/2007 (privind reglementarea spatiilor verzi din zonele urbane). Termen: 30 iunie 2008.
· Modificarea Legii 33/1994, prin declararea de utilitate publica a parcurilor, gradinilor zoo si botanice, a bazelor sportive si

Sursa: Academia Catavencu

Niciun comentariu: