28 mai 2010

Manuel Guţan despre compensatiile pe care trebuie sa le ofere guvernul celor ale caror drepturi au fost temporar restranse


Prof. univ. dr. Manuel Guţan, membru al Comisiei pentru o nouă Constituţie, înfiinţată de Fundaţia Horia Rusu, susţine:

Guvernul român va fi obligat să ofere compensaţii celor ale căror drepturi au fost temporar restrânse.

"Conform art. 53 din Constituție, restrângerea exercițiului unor drepturi sau libertăți se poate realiza doar în cazurile excepționale prevăzute în aliniatul 1: apărarea securității naționale, a ordinii, sănătății ori moralei publice, a drepturilor și a libertăților cetățenilor; desfășurarea instrucției penale; prevenirea consecințelor unor calamități naționale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav. În acest context normativ-constituțional, ne aflăm în situația unei amenințări la adresa securității naționale și/sau ordinii publice așa cum pretinde premierul Boc?! Reprezintă contextul economic actual o amenințare la adresa securității naționale și a ordinii publice?! Toată problema se reduce la evaluarea gradului în care situația economică dificilă actuală poate amenința securitatea națională și ordinea publică și, în funcție de asta, la necesitatea și amploarea măsurii reducerii unor drepturi fundamentale reglementate și garantate de Constituție.
Conform art. 53 al. 2, restrângerea unor drepturi fundamentale poate fi dispusă doar dacă:
- este necesară într-o societate democratică: rezultă că restrângerea exercițiului unor drepturi fundamentale în temeiul art. 53 trebuie să fie o măsură excepțională, temporară și nediscriminatorie, ce se poate aplica doar în cazul în care nu există nici un fel de alte măsuri care să permită, în cazul de față, ocrotirea securității naționale și a ordinii publice. În aceste condiții, măsura restrângerii exercitării dreptului la salariu și a dreptului la pensie se justifică doar dacă ea reprezintă singura măsură care să permită ocrotirea securității naționale și a ordinii publice în contextul actual!
- măsura să fie proporțională cu situația care a determinat-o: prin urmare, măsura extrem de gravă a reducerii salariilor cu 25% și pensiilor cu 15% se justifică doar în măsura în care este o măsură rezonabilă în raport cu ceea ce se apreciază a fi o situație economică gravă ce amenință securitatea națională. Este însă situația economică atât de gravă încât să se justifice restrângerea în acest fel a exercitării unor drepturi constituționale?!
În același timp, chiar dacă se consideră că restrângerea exercitării drepturilor mai sus amintite reprezintă o măsură necesară într-o societate democratică, iar restrîngerea propriu-zisă se consideră a fi proporțională cu gravitatea cauzei care a impus-o, nu trebuie pierdut din vedere faptul că, din perspectiva CEDO (articolul 1 din Protocolul 1 aşa cum a fost interpretat de Curtea de la Strasbourg), pensiile şi celelalte prestaţii sociale contributive (care au la bază o contribuţie prealabilă la buget, în perioada activă) reprezintă proprietatea titularului lor. În aceste condiții, în jurisprudența Curţii Europene a Drepturilor Omului s-a stabilit că orice atingere adusă dreptului de proprietate de către guvern sau altă autoritate publică, printr-o măsură necesară într-o societate democratică și proporțională, îl îndreptățește la o compensație pe titularul dreptului de proprietate al cărui exercițiu a fost restrâns. Pe această logică, guvernul român va fi obligat să ofere compensații celor ale căror drepturi au fost temporar restrânse.
În plus, nu trebuie neglijate nici prevederile art. 44 alin. 1 din Constituţia României („dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra statului, sunt garantate”), precum şi cele ale articolului 20 din Constituţie, potrivit cărora statul român este obligat, pe de-o parte, să interpreteze şi să aplice dispoziţiile constituţionale în conformitate cu tratatele din domeniul drepturilor omului pe care le-a ratificat, iar pe de altă parte să acorde prioritate reglementărilor internaţionale în domeniul drepturilor omului la care este parte, atunci când există contradicţii cu legile interne infraconstituţionale şi acestea nu creează o situaţie mai favorabilă individului."


.......................

Tocmai am auzit la Realitatea TV o stire. Si anume ca guvernul pregateste legea pe baza careia nu vor mai fi acordate compensatii celor ale caror drepturi au fost temporar restranse.

2 comentarii:

Crăciun Florin spunea...

Bună postare.

gicu spunea...

Poate ca ar trebui un decret guvernamental care sa specifice ca suntem intr-o situatie similara "fortei majore".Ar fi baza legala pentru reducerile de salarii scl . de unde stim ca situatia de acum se refera la articolul din Constitutie cum zice boc ?Din ziare ?